MISJA, WIZJA, WARTOŚCI

Misja

Opracowywanie, realizacja i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu automatyki przemysłowej dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie automatyki przemysłowej oraz wyspecjalizowana kadra zawodowa pozwalają nam oferować rozwiązania oparte na najnowszych technologiach.

Wizja

Nasza wizja obejmuje:

  • Innowacyjność rozwiązań na skalę światową.
  • Uczestnictwo w procesach automatyzacji polskiego i światowego przemysłu.
  • Zwiększenie naszej obecności na rynkach międzynarodowych.
  • Przyczynianie się – za pośrednictwem wdrażanych systemów sterowania do zmniejszenia materiałochłonności oraz energochłonności procesów produkcyjnych, a tym samym redukcji emitowanych zanieczyszczeń.

Wartości

Społeczna odpowiedzialność jest dla nas kluczowym elementem filozofii prowadzenia biznesu. Zgodnie z tym podejściem dbamy o relacje z naszymi klientami, pracownikami oraz dostawcami, a także lokalną społecznością. W naszych działaniach kierujemy się również troską o środowisko naturalne.

Największą wartością firmy MDJ ELECTRONIC są tworzący ją ludzie. O sukcesie firmy decyduje wiedza oraz umiejętności pracowników. Nasz zespół stanowi połączenie wieloletniego doświadczenia zdobytego w pracy na rzecz wielu gałęzi przemysłu z entuzjazmem 
oraz świeżym spojrzeniem inżynierów, dla których pasją jest automatyka.

Otwartość i zaangażowanie, praca zespołowa oraz chęć ciągłego udoskonalania rozwiązań, a także odpowiedzialność i uczciwość w osiąganiu celów, są podstawowymi wartościami, którymi kieruje się nasz zespół.

Spójny oraz konsekwentnie wdrażany przez nas system wartości przekłada się na dotychczasową pozycję firmy oraz budowanie trwałych relacji z Klientami i Partnerami.