PRODUKTY

Iskrobezpieczny sterownik MDJ315-2DP Ex

Sterownik MDJ315-2DP Ex

Iskrobezpieczny sterownik MDJ315-2DP Ex jest urządzeniem iskrobezpiecznym przeznaczonym do sterowania procesami technologicznymi w podziemiach kopalń. Może on pracować 
w przestrzeniach 'a', 'b', i 'c' zagrożenia wybuchem metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Urządzenie pełni funkcje sterownika PLC, którego jednostka centralna programowo odpowiada jednostce centralnej CPU315-2DP firmy Siemens. Sterownik może być programowany przy użyciu standardowego oprogramowania Step-7 firmy Siemens.

POBIERZ

Iskrobezpieczny Sterownik ET2000Ex-F

Sterownik ET2000Ex-F

Iskrobezpieczny Sterownik ET2000Ex-F pracuje najczęściej jako iskrobezpieczny moduł wejść-wyjść z komunikacją Profibus DP . Współpracuje z MDJ315-2DPEx lub z innymi sterownikami PLC wyposażonymi w łącze komunikacyjne Profibus. Sterowniki PLC mogą znajdować się poza przestrzenią zagrożoną wybuchem i komunikować się z ET2000Ex za pośrednictwem światłowodu lub iskrobezpiecznej sieci RS485. Sterowniki te wykonywane w wersji redundantnej; wykorzystywane są jako podstawowy element w Iskrobezpiecznym USS jako stacje lokalne obsługujące poszczególne poziomy. ET2000Ex może pracować w przestrzeniach 'a', 'b', i 'c' zagrożenia wybuchem metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

POBIERZ

Ognioszczelny komputer MDJ7001

Komputer MDJ7001

Ognioszczelny komputer MDJ7001 jest urządzeniem przeznaczonym do wizualizacji procesów technologicznych w podziemnych układach automatyki, w których komunikacje się ze sterownikami PLC. W szczególności przystosowany jest do współpracy 
z iskrobezpiecznymi sterownikami typu MDJ315-2DPEx, ET2000Ex i MDJ6001. Komputer obsługuje standardowo interfejsy Ethernet, Profibus, MPI i Modbus RTU lub inne, w zależności od zainstalowanego software'u. 
Standardowo komputer wyposażony jest w oprogramowanie Win-cc Flexible. Przewiduje się zastosowanie klawiatury dziewięcio-przyciskowej lub standardowej klawiatury QWERTY. Komputer może pracować w przestrzeniach 'a', 'b', i 'c' zagrożenia wybuchem metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

POBIERZ

Urządzenie głośnomówiące typu VIVO-1

Urządzenie głośnomówiące VIVO -1

Urządzenie VIVO-1 służy do prowadzenia łączności głośnomówiącej oraz do emitowania sygnałów ostrzegawczych i porozumiewawczych w szybach kopalnianych pomiędzy dowolnymi poziomami, wzdłuż tras komunikacyjnych, przenośników taśmowych, zgrzebłowych, kolejek szynowych, podwieszonych i spągowych, kołowrotów oraz innych ciągów procesowych w podziemiach kopalń. VIVO jest urządzeniem przeciwwybuchowym grupy I kategorii M1.

POBIERZ

Iskrobezpieczna waga przenośnikowa i zbiornikowa REX-01

Waga przenośna REX-01

Iskrobezpieczna automatyczna waga przenośnikowa. Waga REX-01 jest iskrobezpiecznym urządzeniem przeznaczonym do zastosowań w podziemiach kopalń. Może ona pracować, w zależności od zaimplementowanego oprogramowania, zarówno jako waga taśmociągowa jak i waga zbiornikowa. Waga zbiornikowa stosowana jest do pomiaru masy zgromadzonego w zbiorniku materiału. Waga taśmociągowa przeznaczona jest do ciągłego pomiaru masy materiału sypkiego transportowanego przenośnikiem taśmowym. Waga REX-01 zintegrowana jest z iskrobezpiecznym sterownikiem MDJ315-2DPEx lub ET2000Ex i może być konfigurowana i oprogramowana zapomocą programu Step-7 firmy Semens .

POBIERZ

Iskrobezpieczny sterownik MDJ 6001-F

Sterownik iskrobezpieczny MDJ 6001-F

Iskrobezpieczny sterownik MDJ6001-F jest urządzeniem przeznaczonym do monitoringu i sterowania w procesach technologicznych w podziemiach kopalń. Może on pracować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Wykorzystywany jest jako sterownik PLC programowany w języku C do sterowania niezbyt złożonymi układami technologicznymi.

POBIERZ

Zespół iskrobezpiecznych rozdzielaczy elektropneumatycznych typu ZIREP

Zespół rozdzielaczy pneumatycznych iskrobezpiecznych ZIREP

Zespół iskrobezpiecznych rozdzielaczy elektropneumatycznych typu ZIREP jest przeznaczony do sterowania urządzeniami pneumatycznymi 
w górnictwie. ZIREP może pracować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu oraz pyłu węglowego.

POBIERZ

Separator sygnałów iskrobezpiecznych typu SEP-16

Separator sygnałów iskrobezpiecznych SEP-16

Separator sygnałów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych typu SEP-16 jest urządzeniem zapewniającym separację pomiędzy obwodami iskrobezpiecznymi ia lub ib a obwodami nieiskrobezpiecznymi. Urządzenie zapewnia przekazywanie sygnałów zarówno ze strony iskrobezpiecznej na nieiskrobezpieczną, jak i sygnałów ze strony nieiskrobezpiecznej na iskrobezpieczną. Maksymalna liczba sygnałów, które mogą być separowane wynosi 16. Sygnały te zgromadzone są w czterech grupach po cztery sygnały. Każda z grup może stanowić separację z sygnałów iskrobezpiecznych na nieiskrobezpieczne 
lub z nieiskrobezpiecznych na iskrobezpieczne. Możliwe są więc dowolne kombinacje szesnastu sygnałów wejściowych i wyjściowych w czterech grupach. Urządzenie może być zasilane od strony nieiskrobezpiecznej z napięcia 42 VAC, 127VAC, 230VAC lub z napięcia 12 VDC, 24 VDC lub 110 VDC.

POBIERZ

Czujnik prędkości CPT-01

Czujnik prędkości CPT-01

Czujnik CPT-01 jest urządzeniem przeznaczonym 
do ciągłego pomiaru prędkości taśmy przenośnika zwłaszcza w kopalnianych systemach transportu urobku.

POBIERZ

Konwerter światłowodowy typu TC3-SM

Konwerter światłowodowy typu TC3-SM

Konwertery światłowodowe typu TC3 i TC3-SM są przeznaczone do konwersji sygnałów elektrycznych (nieiskrobezpiecznych) standardu RS485 na sygnały optyczne. Konwerter typu TC3 jest wyposażony w trzy porty optyczne przeznaczone do współpracy ze światłowodami wielomodowymi lub jednomodowymi.

POBIERZ

Moduł światłowodowy SFP typu MDJ-OCE 1000

Moduł światłowodowy SFP typu MDJ-OCE 1000

Moduł MDJ-OCE 1000 jest transciverem światłowodowym SFP (Small Form Factor Pluggable ), którego konstrukcja jest kompatybilna ze standardem: Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA). Moduł pozwala na transmisje światłowodową o zasięgu do 10km przy światłowodzie jednomodowym 9/125um.Moduł SFP typu MDJ-OCE 1000 posiada standardową budowę modułu SFP – którą stanowi wkładka do zainstalowania wewnątrz urządzenia sieciowego (switche’a, media konwertera). Moduł światłowodowy SFP typu MDJ-OCE 1000 przeznaczony jest do stosowania w instalacjach światłowodowych systemu optycznego o rodzaju zabezpieczenia przeciwwybuchowego „op is”.

POBIERZ

Iskrobezpieczny Transparent górniczy typu ITG-01

Iskrobezpieczny Transparent górniczy typu ITG-01

Iskrobezpieczny Transparent górniczy ITG-01 przeznaczony jest do podświetlania stałych komunikatów ostrzegawczych lub informacyjnych. Miejsce zainstalowania transparentu i treść komunikatu wybiera użytkownik w zależności od swoich potrzeb. Na życzenie klienta komunikatem mogą być również znaki graficzne. Transparent ITG-01 ma możliwość regulacji jasności podświetlenia oraz sterowania załączeniem świecenia.

POBIERZ

System telefonii cyfrowej
Telefon górniczy typu STG-20

System telefonii cyfrowej Telefon górniczy typu STG-20

Telefony Górnicze typu STG-20 służą do prowadzenia łączności telefonicznej w systemie cyfrowym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych kabli przewodowych a poprzez współpracujący z telefonami moduł transmisyjny MTR-T również z wykorzystaniem kabli światłowodowych. System łączności telefonicznej bazujący na telefonach STG20 nie wymaga instalowania kosztownej i zajmującej miejsce centrali telefonicznej. System pozwala na prowadzenie jednocześnie do trzech niezależnych rozmów.

POBIERZ

Zasilacz sieciowy z wyjściem iskrobezpiecznym typu PSAL-18/1

Zasilacz sieciowy z wyjściem iskrobezpiecznym typu PSAL-18/1

Zasilacz sieciowy z wyjściem iskrobezpiecznym typu PSAL-18/1 jest urządzeniem towarzyszącym zasilanym z sieci elektrycznej 220/230V, 50Hz, którego iskrobezpieczny obwód wyjściowy o napięciu nominalnym 18V może być wprowadzone do stref zagrożonych wybuchem w celu zasilania urządzeń iskrobezpiecznych grupy I, kategorii M1/M2 o poborze prądu do 1A

POBIERZ

System Monitoringu Naprężeń Lin Wyciągów Szybowych MDJ-301

System Monitoringu Naprężeń Lin Wyciągów Szybowych MDJ-301

System monitoringu naprężeń lin pozwala na bezpośredni pomiar naprężeń lin wyciągów górniczych. Pozwala także na pomiar przeciążeń i drgań podczas ruchu naczynia wyciągowego. System może być wykorzystywany do wyrównywania naprężeń lin w układach wielolinowych wyciągów szybowych a także do kontroli naprężenia lin prowadniczych a także do pomiaru masy skipów lub masy klatek.

POBIERZ

Ognioszczelny Zespół Zasilaczy Iskrobezpiecznych typu OZZI-IPSU

Ognioszczelny Zespół Zasilaczy Iskrobezpiecznych typu OZZI-IPSU

Ognioszczelny zespół zasilaczy iskrobezpiecznych typu OZZI-IPSU jest urządzeniem dołowym grupy I kategorii M2 służącym do zasilania urządzeń iskrobezpiecznych grupy I kategorii M1 o poziomie zabezpieczenia ia. 
W zespole OZZI-IPSU może być zabudowane maksymalnie do 12 zasilaczy z wyjściem iskrobezpiecznym typu IPSU-24/400 lub do 8 zasilaczy z wyjściem iskrobezpiecznym typu IPSU-18/800, prod. MDJ Electronic, oznakowane I (M1) [Ex ia Ma] I, certyfikat KDB 21ATEX0006X.

POBIERZ