PRODUKTY

Iskrobezpieczny sterownik MDJ315-2DP Ex

Sterownik MDJ315-2DP Ex

Iskrobezpieczny sterownik MDJ315-2DP Ex jest urządzeniem iskrobezpiecznym przeznaczonym do sterowania procesami technologicznymi w podziemiach kopalń. Może on pracować 
w przestrzeniach 'a', 'b', i 'c' zagrożenia wybuchem metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Urządzenie pełni funkcje sterownika PLC, którego jednostka centralna programowo odpowiada jednostce centralnej CPU315-2DP firmy Siemens. Sterownik może być programowany przy użyciu standardowego oprogramowania Step-7 firmy Siemens.

POBIERZ

Iskrobezpieczny Sterownik ET2000Ex-F

Sterownik ET2000Ex-F

Iskrobezpieczny Sterownik ET2000Ex-F pracuje najczęściej jako iskrobezpieczny moduł wejść-wyjść z komunikacją Profibus DP . Współpracuje z MDJ315-2DPEx lub z innymi sterownikami PLC wyposażonymi w łącze komunikacyjne Profibus. Sterowniki PLC mogą znajdować się poza przestrzenią zagrożoną wybuchem i komunikować się z ET2000Ex za pośrednictwem światłowodu lub iskrobezpiecznej sieci RS485. Sterowniki te wykonywane w wersji redundantnej; wykorzystywane są jako podstawowy element w Iskrobezpiecznym USS jako stacje lokalne obsługujące poszczególne poziomy. ET2000Ex może pracować w przestrzeniach 'a', 'b', i 'c' zagrożenia wybuchem metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

POBIERZ

Ognioszczelny komputer MDJ7001

Komputer MDJ7001

Ognioszczelny komputer MDJ7001 jest urządzeniem przeznaczonym do wizualizacji procesów technologicznych w podziemnych układach automatyki, w których komunikacje się ze sterownikami PLC. W szczególności przystosowany jest do współpracy 
z iskrobezpiecznymi sterownikami typu MDJ315-2DPEx, ET2000Ex i MDJ6001. Komputer obsługuje standardowo interfejsy Ethernet, Profibus, MPI i Modbus RTU lub inne, w zależności od zainstalowanego software'u. 
Standardowo komputer wyposażony jest w oprogramowanie Win-cc Flexible. Przewiduje się zastosowanie klawiatury dziewięcio-przyciskowej lub standardowej klawiatury QWERTY. Komputer może pracować w przestrzeniach 'a', 'b', i 'c' zagrożenia wybuchem metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

POBIERZ

Urządzenie głośnomówiące typu VIVO-1

Urządzenie głośnomówiące VIVO -1

Urządzenie VIVO-1 służy do prowadzenia łączności głośnomówiącej oraz do emitowania sygnałów ostrzegawczych i porozumiewawczych w szybach kopalnianych pomiędzy dowolnymi poziomami, wzdłuż tras komunikacyjnych, przenośników taśmowych, zgrzebłowych, kolejek szynowych, podwieszonych i spągowych, kołowrotów oraz innych ciągów procesowych w podziemiach kopalń. VIVO jest urządzeniem przeciwwybuchowym grupy I kategorii M1.

POBIERZ

Iskrobezpieczna waga przenośnikowa i zbiornikowa REX-01

Waga przenośna REX-01

Iskrobezpieczna automatyczna waga przenośnikowa. Waga REX-01 jest iskrobezpiecznym urządzeniem przeznaczonym do zastosowań w podziemiach kopalń. Może ona pracować, w zależności od zaimplementowanego oprogramowania, zarówno jako waga taśmociągowa jak i waga zbiornikowa. Waga zbiornikowa stosowana jest do pomiaru masy zgromadzonego w zbiorniku materiału. Waga taśmociągowa przeznaczona jest do ciągłego pomiaru masy materiału sypkiego transportowanego przenośnikiem taśmowym. Waga REX-01 zintegrowana jest z iskrobezpiecznym sterownikiem MDJ315-2DPEx lub ET2000Ex i może być konfigurowana i oprogramowana zapomocą programu Step-7 firmy Semens .

POBIERZ

Iskrobezpieczny sterownik MDJ 6001-F

Sterownik iskrobezpieczny MDJ 6001-F

Iskrobezpieczny sterownik MDJ6001-F jest urządzeniem przeznaczonym do monitoringu i sterowania w procesach technologicznych w podziemiach kopalń. Może on pracować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Wykorzystywany jest jako sterownik PLC programowany w języku C do sterowania niezbyt złożonymi układami technologicznymi.

POBIERZ

Zespół iskrobezpiecznych rozdzielaczy elektropneumatycznych typu ZIREP

Zespół rozdzielaczy pneumatycznych iskrobezpiecznych ZIREP

Zespół iskrobezpiecznych rozdzielaczy elektropneumatycznych typu ZIREP jest przeznaczony do sterowania urządzeniami pneumatycznymi 
w górnictwie. ZIREP może pracować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu oraz pyłu węglowego.

POBIERZ

Separator sygnałów iskrobezpiecznych typu SEP-16

Separator sygnałów iskrobezpiecznych SEP-16

Separator sygnałów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych typu SEP-16 jest urządzeniem zapewniającym separację pomiędzy obwodami iskrobezpiecznymi ia lub ib a obwodami nieiskrobezpiecznymi. Urządzenie zapewnia przekazywanie sygnałów zarówno ze strony iskrobezpiecznej na nieiskrobezpieczną, jak i sygnałów ze strony nieiskrobezpiecznej na iskrobezpieczną. Maksymalna liczba sygnałów, które mogą być separowane wynosi 16. Sygnały te zgromadzone są w czterech grupach po cztery sygnały. Każda z grup może stanowić separację z sygnałów iskrobezpiecznych na nieiskrobezpieczne 
lub z nieiskrobezpiecznych na iskrobezpieczne. Możliwe są więc dowolne kombinacje szesnastu sygnałów wejściowych i wyjściowych w czterech grupach. Urządzenie może być zasilane od strony nieiskrobezpiecznej z napięcia 42 VAC, 127VAC, 230VAC lub z napięcia 12 VDC, 24 VDC lub 110 VDC.

POBIERZ

Czujnik prędkości CPT-01

Czujnik prędkości CPT-01

Czujnik CPT-01 jest urządzeniem przeznaczonym 
do ciągłego pomiaru prędkości taśmy przenośnika zwłaszcza w kopalnianych systemach transportu urobku.

POBIERZ

Konwerter światłowodowy typu TC3-SM

Konwerter światłowodowy typu TC3-SM

Konwertery światłowodowe typu TC3 i TC3-SM są przeznaczone do konwersji sygnałów elektrycznych (nieiskrobezpiecznych) standardu RS485 na sygnały optyczne. Konwerter typu TC3 jest wyposażony w trzy porty optyczne przeznaczone do współpracy ze światłowodami wielomodowymi lub jednomodowymi.

POBIERZ

Moduł światłowodowy SFP typu MDJ-OCE 1000

Moduł światłowodowy SFP typu MDJ-OCE 1000

Moduł MDJ-OCE 1000 jest transciverem światłowodowym SFP (Small Form Factor Pluggable ), którego konstrukcja jest kompatybilna ze standardem: Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA). Moduł pozwala na transmisje światłowodową o zasięgu do 10km przy światłowodzie jednomodowym 9/125um.Moduł SFP typu MDJ-OCE 1000 posiada standardową budowę modułu SFP – którą stanowi wkładka do zainstalowania wewnątrz urządzenia sieciowego (switche’a, media konwertera). Moduł światłowodowy SFP typu MDJ-OCE 1000 przeznaczony jest do stosowania w instalacjach światłowodowych systemu optycznego o rodzaju zabezpieczenia przeciwwybuchowego „op is”.

POBIERZ

Iskrobezpieczny Transparent górniczy typu ITG-01

Iskrobezpieczny Transparent górniczy typu ITG-01

Iskrobezpieczny Transparent górniczy ITG-01 przeznaczony jest do podświetlania stałych komunikatów ostrzegawczych lub informacyjnych. Miejsce zainstalowania transparentu i treść komunikatu wybiera użytkownik w zależności od swoich potrzeb. Na życzenie klienta komunikatem mogą być również znaki graficzne. Transparent ITG-01 ma możliwość regulacji jasności podświetlenia oraz sterowania załączeniem świecenia.

POBIERZ

System telefonii cyfrowej
Telefon górniczy typu STG-20

System telefonii cyfrowej Telefon górniczy typu STG-20

Telefony Górnicze typu STG-20 służą do prowadzenia łączności telefonicznej w systemie cyfrowym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych kabli przewodowych a poprzez współpracujący z telefonami moduł transmisyjny MTR-T również z wykorzystaniem kabli światłowodowych. System łączności telefonicznej bazujący na telefonach STG20 nie wymaga instalowania kosztownej i zajmującej miejsce centrali telefonicznej. System pozwala na prowadzenie jednocześnie do trzech niezależnych rozmów.

POBIERZ

Zasilacz sieciowy z wyjściem iskrobezpiecznym typu PSAL-18/1

Zasilacz sieciowy z wyjściem iskrobezpiecznym typu PSAL-18/1

Zasilacz sieciowy z wyjściem iskrobezpiecznym typu PSAL-18/1 jest urządzeniem towarzyszącym zasilanym z sieci elektrycznej 220/230V, 50Hz, którego iskrobezpieczny obwód wyjściowy o napięciu nominalnym 18V może być wprowadzone do stref zagrożonych wybuchem w celu zasilania urządzeń iskrobezpiecznych grupy I, kategorii M1/M2 o poborze prądu do 1A

POBIERZ

System Monitoringu Naprężeń Lin Wyciągów Szybowych MDJ-301

System Monitoringu Naprężeń Lin Wyciągów Szybowych MDJ-301

System monitoringu naprężeń lin pozwala na bezpośredni pomiar naprężeń lin wyciągów górniczych. Pozwala także na pomiar przeciążeń i drgań podczas ruchu naczynia wyciągowego. System może być wykorzystywany do wyrównywania naprężeń lin w układach wielolinowych wyciągów szybowych a także do kontroli naprężenia lin prowadniczych a także do pomiaru masy skipów lub masy klatek.

POBIERZ

Ognioszczelny Zespół Zasilaczy Iskrobezpiecznych typu OZZI-IPSU

Ognioszczelny Zespół Zasilaczy Iskrobezpiecznych typu OZZI-IPSU

Ognioszczelny zespół zasilaczy iskrobezpiecznych typu OZZI-IPSU jest urządzeniem dołowym grupy I kategorii M2 służącym do zasilania urządzeń iskrobezpiecznych grupy I kategorii M1 o poziomie zabezpieczenia ia. 
W zespole OZZI-IPSU może być zabudowane maksymalnie do 12 zasilaczy z wyjściem iskrobezpiecznym typu IPSU-24/400 lub do 8 zasilaczy z wyjściem iskrobezpiecznym typu IPSU-18/800, prod. MDJ Electronic, oznakowane I (M1) [Ex ia Ma] I, certyfikat KDB 21ATEX0006X.

POBIERZ

Zespół sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej z przełącznikiem bezpieczeństwa.

Ognioszczelny Zespół Zasilaczy Iskrobezpiecznych typu OZZI-IPSU

The LSO-1x light signalling module is an external module of the intrinsically safe controller, intended for use in signalling circuits and in the control of mining machines. The device is used for the optical signalling of alarms, warnings or information. The x symbol in the LSO-1x marking type, where x specifies the colour of the light.

The Buzz24 acoustic module is an external module of the intrinsically safe controller, intended for use in signalling circuits and the control of mining machines. The device can be used for generating audible alarm, warning or information signals. The Buzz24 acoustic module generates a uniform signal with a frequency of approx. 2.9kHz. It is possible to modulate the sound controlling the PWM signal.

Intrinsically safe SB-01 emergency switches are designed for the emergency switching off of machine drives and devices and blocking their restart. They perform a function in mining automation systems. Emergency switches in a stainless steel housing are available in many versions as twist, push-pull or under lock buttons with a protective collar around the button (to prevent accidental activation).

POBIERZ

Iskrobezpieczny czujnik indukcyjny PCINBACH 15

The flameproof intrinsically safe power supply unit of the OZZI-IPSU

The intrinsically safe PCINBACH 15 type inductive sensor is a two-wire device designed to signal the presence of metal objects near its face in the sensitive zone. This sensor uses the change in the output resistance depending on the position of the metal object in its sensitivity zone. The intrinsically safe PCINBACH 15 sensor is designed to detect the position of gates, platforms, shaft barriers, points, etc. in underground mines, in particular for recording the position of shaft gates, points and platforms. The intrinsically safe PCINBACH 15 sensor can be used in potentially explosive atmospheres of Group I, category M1. The sensor output is an intrinsically safe circuit with the „ia” protection level.

POBIERZ