flaga polski flaga rosji flaga usa
Google
PARTNERZY
Siemens
ProLeit
Profi Bus
Profi Net
Iskrobezpieczny sterownik ET2000Ex

Data artykułu : 4 Grudzień, 2015

Autor : Mirosław Przeliorz

Iskrobezpieczny sterownik ET2000Ex

Iskrobezpieczny sterownik ET2000Ex jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania procesami technologicznymi w podziemiach kopalń.

Może on pracować w przestrzeniach 'a', 'b', i 'c' zagrożenia wybuchem metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W szczególności sterownik wykorzystywany jest w iskrobezpiecznych urządzeniach sygnalizacji szybowej jako stacja lokalna pełniąca funkcje oddalonych wejść-wyjść sterowników PLC.

Sterownik ET2000Ex znajduje również zastosowanie w układach sterowania urządzeń przyszybowych, kolejek przetokowych, układów załadunku skipu, układach odwadniania itp. W tych zastosowaniach urządzenie może pełnić funkcje oddalonych wejść-wyjść sterowników PLC lub autonomicznego sterownika, w którym wykonywany jest program sterujący.

Sterownik ET2000Ex może być wykonywany w wersji pojedynczej lub w wersji redundantnej. Wersja redundantna wyposażona jest w dwa moduły centralne i w szczególności przeznaczona do zastosowania w układach sterowania iskrobezpiecznych urządzeń sygnalizacji szybowej. W wersji redundantnej urządzenie pełni rolę dwóch węzłów sieci, które za pośrednictwem dwóch niezależnych logicznie i fizycznie sieci Profibus DP, komunikują się ze sterownikami PLC wyposażonymi w łącze Profibus DP. Możliwa jest także komunikacja za pośrednictwem dwóch niezależnych logicznie i fizycznie sieci Modbus RTU.

Najważniejsze cechy iskrobezpiecznych sterowników ET2000Ex to:

 • Cecha budowy przeciwwybuchowej I M1 Ex ia op is I Ma pozwalająca na pracę w dowolnej koncentracji metanu i pyłu węglowego,
 • Korzystne warunki zasilania - od 10 do 24V; Ui=24V, Ii=2A, Pi = dowolne,
 • Li~0, Ci~0 oraz niski pobór prądu ok. 150mA przy zasilaniu 24V,
 • Modułowa budowa pozwalająca na łatwe dostosowanie do wymagań, łatwą rozbudowę i wymianę elementów,
 • Możliwość pracy w wersji z jednym lub dwoma modułami głównymi - wersja redundantna. W wersji redundantnej sterownik wyposażony jest w dwa węzły sieci Profibus DP lub Modbus RTU i komunikuje się ze sterownikami nadrzędnymi za pomocą dwóch niezależnych fizycznie i logicznie sieci światłowodowych lub iskrobezpiecznych sieci RS485. Awaria jednego z modułów głównych (węzłów sieci) nie przerywa pracy sterownika,
 • Szerokie możliwości komunikacyjne pozwalają na wymianę danych z wieloma urządzeniami automatyki,
 • Możliwość pracy w sieciach światłowodowych o topologii gwiazdy (star), podwójnej gwiazdy (redundant star), pierścienia (ring) lub podwójnego pierścienia (redundant ring),
 • Szeroka gama obsługiwanych typów wejść dwustanowych - zestyk, zestyk z diodą, zestyk z szeregowym i równoległym rezystorem, czujniki typu NAMUR,
 • Szeroka gama obsługiwanych typów wejść analogowych - PT100, 0-2V, 0,4-2V, 1-5V, 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA,
 • Duża liczba obsługiwanych sygnałów dwustanowych,
 • Wyposażenie w wyświetlacz LCD i klawiaturę na drzwiach obudowy do monitoringu sygnałów oraz diagnostyki pracy sterownika,
 • Korzystne parametry wyjść przekaźnikowych sterownika: Ui=30V, Ii=2,0A, Li, Ci-pomijalne,
 • Możliwość wyposażenia w dodatkowe zasilacze ZII12 do zasilania i sterowania urządzeń wymagających napięcia 12V,
 • Możliwość wyposażenia w dodatkowe zasilacze bateryjne PSMA,
 • Możliwość wyposażenia w sygnalizatory akustyczne MSAx4, lampki, przełączniki i przyciski, co pozwala na kompleksową obsługę poszczególnych poziomów sygnalizacji szybowej lub innych węzłów automatyzacji,
 • Możliwość pracy jako urządzenie wejścia-wyjścia lub jako sterownik PLC programowany przez użytkownika,
 • Możliwość pracy jako waga przenośnikowa lub zbiornikowa.

MDJ Electronic Sp z o.o. , ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41
NIP: 635-16-74-359, REGON: 278044393, KRS:0000167892
Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał Spółki 50.000 zł.

biuro@mdj.pl

program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk