flaga polski flaga rosji flaga usa
Google
PARTNERZY
Siemens
ProLeit
Profi Bus
Profi Net
Iskrobezpieczny sterownik MDJ6001

Data artykułu : 4 Grudzień, 2015

Autor : Mirosław Przeliorz

Iskrobezpieczny sterownik MDJ6001

Iskrobezpieczny sterownik MDJ6001 jest urządzeniem przeznaczonym do monitoringu i sterowania w procesach technologicznych w podziemiach kopalń. Może on pracować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Wykorzystywany jest jako sterownik PLC programowany w języku C do sterowania niezbyt złożonymi układami technologicznymi. Sterownik może także pełnić funkcje oddalonych układów wejść-wyjść w bardziej złożonych systemach sterowania bądź systemach zbierania danych. W szczególności MDJ6001 stosowany jest do sterowania górniczych urządzeń chłodniczych, pompowni, odwadniania rząpia, urządzeń przyszybowych, kolejek przetokowych i układów załadunku skipu.

Szerokie możliwości komunikacyjne sterownika - dwa porty optyczne i jeden iskrobezpieczny port RS485 pozwalają na komunikację z iskrobezpiecznymi sterownikami ET2000Ex, MDJ315-2DPEx lub innymi systemami automatyzacji i zbierania danych. Sterownik MDJ6001 może także pełnić funkcje konwertera iskrobezpiecznej sieci RS485 na sygnał optyczny lub też konwertera protokołów. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD i klawiatura zlokalizowana na obudowie stanowi interfejs do komunikacji z użytkownikiem.

MDJ Electronic Sp z o.o. , ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41
NIP: 635-16-74-359, REGON: 278044393, KRS:0000167892
Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał Spółki 50.000 zł.

biuro@mdj.pl

program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk