flaga polski flaga rosji flaga usa
Google
PARTNERZY
Siemens
ProLeit
Profi Bus
Profi Net
Iskrobezpieczna automatyczna waga przenośnikowa i zbiornikowa REX-01

Data artykułu : 4 Grudzień, 2015

Autor : Mirosław Przeliorz

Iskrobezpieczna automatyczna waga przenośnikowa i zbiornikowa REX-01

Funkcje i działanie wagi przenośnikowej REX-01 

Działanie wagi polega na pomiarze ciężaru urobku znajdującego się na taśmie przenośnika taśmowego oraz pomiarze prędkości przesuwu taśmy. Na tej podstawie wyliczana jest masa urobku transportowanego przez dany przenośnik taśmowy. Waga taśmociągowa REX-01 może być montowana na przenośnikach taśmowych o szerokości od 40 cm do 300 cm.

Waga taśmociągowa posiada następujące funkcje:

 • Funkcja odważania zadanej porcji - po otrzymaniu sygnału startu waga odmierza zadaną porcje urobku (np. 30 ton ) a następnie wystawia sygnał, że dana porcja urobku została odmierzona - funkcja ta wykorzystywana jest np. w układach załadunku skipu. Wartość porcji urobku wprowadzana jest przy wykorzystaniu klawiatury zamontowanej na drzwiach obudowy urządzenia lub poprzez szeregowy interfejs komunikacyjny.
 • Funkcja zliczania masy urobku - waga wyposażona jest w liczniki transportowanego przez przenośnik urobku. Standardowo waga jest wyposażona w następujące liczniki:
 • Licznik TOTAL niekasowalny.
 • Licznik godzinowy - kasowany automatycznie co godzinę.
 • Licznik zmianowy - kasowany automatycznie co jedną ośmiogodzinną zmianę. Czas początku pierwszej zmiany jest wprowadzany z klawiatury.
 • Licznik dobowy - kasowany automatycznie raz na dobę. Czas rozpoczęcia doby jest ustawiany z klawiatury.
 • Dwa dodatkowe liczniki kasowane przez użytkownika sygnałem zewnętrznym lub za pomocą klawiatury.
 • Procedura tarowania wagi - tarowanie wagi polega na uśrednieniu siły nacisku taśmy podczas ruchu pustego przenośnika. Zaleca się przeprowadzanie tarowania wagi na odcinku całej długości taśmy. Długość taśmy do procedury tarowania wprowadza się przy użyciu klawiatury.
 • Procedura kalibracji wagi - procedura kalibracji polega na sprawdzeniu czy waga wskazywana przez urządzenie zgodna jest z rzeczywistością. Przeprowadza się kalibrację statyczną - podczas postoju taśmy i dynamiczną podczas ruchu taśmy.
 • W celu ułatwienia diagnostyki na wyświetlaczu urządzenia wyświetlana jest również informacja o nacisku na tensometry oraz o sygnale wyjściowym z mostka tensometrycznego podawanym w miliwoltach.

Waga przenośnikowa REX-01 wyposażona może być w następujące interfejsy komunikacyjne:

 • Iskrobezpieczna sieć RS485
 • Światłowód wielomodowy
 • Światłowód jednomodowy
 • Iskrobezpieczny modem FSK 1200 Boud.

Za pomocą tych interfejsów komunikacyjnych waga może być podłączona np. do komputera ognioszczelnego MDJ7001 lub do systemu powierzchniowego. Przy pomocy interfejsów komunikacyjnych możliwa jest zdalna obsługa wagi np. wprowadzanie porcji, odczyt i kasowanie liczników itd.

Waga jest łatwo integrowalna z systemami sterowania ponieważ stanowi część iskrobezpiecznych sterowników MDJ315-2DPEx lub ET2000Ex, które mogą być wykorzystywane do sterowania w zaawansowanych procesach technologicznych.

MDJ Electronic Sp z o.o. , ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41
NIP: 635-16-74-359, REGON: 278044393, KRS:0000167892
Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał Spółki 50.000 zł.

biuro@mdj.pl

program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk