flaga polski flaga rosji flaga usa
Google
PARTNERZY
Siemens
ProLeit
Profi Bus
Profi Net
Separator sygnałów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych typu SEP-16

Data artykułu : 4 Grudzień, 2015

Autor : Mirosław Przeliorz

Separator sygnałów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych typu SEP-16

Separator sygnałów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych typu SEP-16 jest urządzeniem zapewniającym separację pomiędzy obwodami iskrobezpiecznymi ia lub ib a obwodami nieiskrobezpiecznymi. Urządzenie zapewnia przekazywanie sygnałów zarówno ze strony iskrobezpiecznej na nieiskrobezpieczną, jak i sygnałów ze strony nieiskrobezpiecznej na iskrobezpieczną. Maksymalna liczba sygnałów, które mogą być separowane wynosi 16.

Sygnały te zgromadzone są w czterech grupach po cztery sygnały. Każda z grup może stanowić separację z sygnałów iskrobezpiecznych na nieiskrobezpieczne lub z nieiskrobezpiecznych na iskrobezpieczne. Możliwe są więc dowolne kombinacje szesnastu sygnałów wejściowych i wyjściowych w czterech grupach.

Urządzenie może być zasilane od strony nieiskrobezpiecznej z napięcia 42 VAC, 127VAC, 230VAC lub z napięcia 12 VDC, 24 VDC lub 110 VDC. Urządzenie od strony iskrobezpiecznej nie wymaga zasilania. Obudowę urządzenia stanowią dwie skrzynki OS produkcji BOHAMET połączone łącznikiem ŁGP. Pierwsza skrzynka typu OS30/20/0 zawiera obwody nieiskrobezpieczne a druga OS/152/20/0 zawiera obwody iskrobezpieczne. Skrzynka obwodów iskrobezpiecznych może więc być otwierana bez konieczności odłączania napięcia zasilania..

MDJ Electronic Sp z o.o. , ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41
NIP: 635-16-74-359, REGON: 278044393, KRS:0000167892
Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał Spółki 50.000 zł.

biuro@mdj.pl

program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk