flaga polski flaga rosji flaga usa
Google
PARTNERZY
Siemens
ProLeit
Profi Bus
Profi Net
Zespół Iskrobezpiecznych Rozdzielaczy Elektropneumatycznych typu ZIREP

Data artykułu : 4 Grudzień, 2015

Autor : Mirosław Przeliorz

Zespół Iskrobezpiecznych Rozdzielaczy Elektropneumatycznych
typu ZIREP

Zespół iskrobezpiecznych rozdzielaczy elektropneumatycznych typu ZIREP jest przeznaczony do sterowania urządzeniami pneumatycznymi w górnictwie.

ZIREP może pracować w przestrzeniach 'a', 'b' i 'c' zagrożonych wybuchem metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Współpracuje z obwodami iskrobezpiecznymi kategorii ia lub ib. Urządzenie może być wyposażone maksymalnie w 12 rozdzielaczy elektropneumatycznych i pneumatycznych. W skład urządzenia wchodzą rozdzielacze elektropneumatyczne, rozdzielacze pneumatyczne i iskrobezpieczny układ sterowania rozdzielaczy IUSR-8/xxV.

Rozdzielacze elektropneumatyczne wykorzystywane są do sterowania rozdzielaczami pneumatycznymi, które charakteryzują się dużymi wartościami przepływu. Układ sterowania rozdzielaczy wykonywany jest w trzech wersjach - IUSR-8/12V, IUSR-8/15V, IUSR-8/24V odpowiednio na napięcie nominalne 12V DC, 15VDCi 24 V DC.

Każdy układ IUSR-8/xxV zapewnia sterowanie ośmioma cewkami rozdzielaczy elektropneumatycznych. Na drzwiach urządzenia mogą być montowane przełączniki i przyciski pneumatyczne i elektryczne a także lampki sygnalizacyjne. Jako wyposażenie dodatkowe wewnątrz obudowy mogą być zastosowane odwadniacze, odolejacze, reduktory sprężonego powietrza, manometry, dodatkowe filtry a także przełączniki i przyciski elektryczne i pneumatyczne. Ponadto zamontowana może być dodatkowa listwa zaciskowa, która może służyć jako listwa rozgałęźna do okablowania innych urządzeń. 

Sprężone powietrze zasilające oraz sprężone powietrze do sterowania urządzeń pneumatycznych podłącza się do portów zlokalizowanych na dolnej ściance obudowy urządzenia. Na dolnej ściance obudowy urządzenia wyprowadzone są także porty odpowietrzające.

Zespół iskrobezpiecznych rozdzielaczy elektropneumatycznych ZIREP charakteryzuje się następującymi cechami:

  • Wysoka niezawodność urządzeń dzięki zastosowaniu wysokiej klasy rozdzielaczy
  • Wysoki przepływ nominalny do 5490 l/min Korzystne warunki zasilania w zależności od wersji od 10,3V do 24V oraz niski pobór prądu od 17mA do 47mA pozwalający na minimalizację liczby zasilaczy iskrobezpiecznych w systemie sterowania
  • Korzystne warunki zasilania sprężonym powietrzem od 0,25 do 1,6Mpa oraz korzystne warunki wymaganej filtracji
  • Prosta i zwarta konstrukcja ułatwiająca montaż armatury pneumatycznej - do urządzenia podłącza się sprężone powietrze zasilające a następnie węże sterujące do urządzeń pneumatycznych
  • Proste okablowanie elektryczne pozwalające uniknąć stosowania pośrednich skrzynek rozgałęźnych
  • Zabezpieczenie przed nieuprawnionym zadziałaniem na skutek zwarcia w kablu pomiędzy urządzeniem sterującym a elektrozaworami
  • Sygnalizacja załączenia elektrozaworów wewnątrz obudowy urządzenia
  • Łatwy serwis i wymiana poszczególnych elementów dzięki rozdzieleniu funkcji pilotów sterujących i rozdzielaczy wykonawczych
  • Szeroka gama typów rozdzielaczy 3/2, 5/2, 5/3 oraz szeroka gama wielkości rozdzielaczy ISO1, ISO2, ISO3, ISO4

MDJ Electronic Sp z o.o. , ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41
NIP: 635-16-74-359, REGON: 278044393, KRS:0000167892
Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał Spółki 50.000 zł.

biuro@mdj.pl

program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk