flaga polski flaga rosji flaga usa
Google
PARTNERZY
Siemens
ProLeit
Profi Bus
Profi Net
Sygnalizacja Szybowa

SYSTEM SYGNALIZACJI SZYBOWEJ MDJ-100NMDJ-100N

System Sygnalizacji i Łączności Szybowej dla Kopalń .

System składa się z następujących elementów:

USS- System sterowania i zasilania sygnalizacji szybowej

ITS- System szybowej łączności telefonicznej .

Głośnomówiącej ECHO -System bezprzewodowej łączności szybowej

UPSL- System pomiaru siły w linach nośnych USS System sterowania i zasilania sygnalizacji szybowej.

Ściągnij PDF

Opis systemu sygnalizacji szybowej

Iskrobezpieczny układ sterowania załadunku skipu MDJ 200

Iskrobezpieczny układ 
sterowania załadunku skipuIskrobezpieczny układ
sterowania załadunku skipu

Iskrobezpieczny układ sterowania załadunku skipu MDJ-200 oparty jest o sterownik PLC typu
MDJ315-2DPEx. Sterownik ten wraz z wagą REX-01 może realizować zarówno sterowanie układem załadunku wyposażonym w wagę taśmociągową jak i wagę zainstalowaną na zbiornikach odmiarowych.

Ściągnij PDF

Opis układu sterowania załadunku skipu

Iskrobezpieczny układ sterowania rozładunku skipu MDJ 210

Iskrobezpieczny układ 
sterowania rozładunku skipuIskrobezpieczny układ
sterowania rozładunku skipu

Iskrobezpieczny układ sterowania rozładunku skipu MDJ-210 oparty jest o sterownik PLC typu MDJ315-2DPEx. Układ ten może realizować zarówno sterowanie układem rozładunku jak i przenośnikami taśmowymi odpowiedzialnymi za transport urobku po rozładowaniu zbiorników rozładowczych.

Ściągnij PDF

Opis układu sterowania rozładunku skipu

Iskrobezpieczny układ sterowania podszybi klatkowych MDJ 250

Iskrobezpieczny układ 
sterowania podszybi klatkowych 

Iskrobezpieczny układ
sterowania podszybi klatkowych

Iskrobezpieczny układ sterowania podszybi klatkowych oparty jest o sterownik programowalny PLC typu MDJ315-2DPEx.

Ściągnij PDF

Opis układu sterowania podszybi klatkowych

MDJ Electronic Sp z o.o. , ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41
NIP: 635-16-74-359, REGON: 278044393, KRS:0000167892
Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał Spółki 50.000 zł.

biuro@mdj.pl

program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk