PROJEKTY

Znajdziesz tu informacje na temat aktualnych i archiwalnych projektów
w których bierzemy udział.

PROJEKTY I ZAPYTANIA

Możesz dowiedzieć się tutaj o projektach firmy oraz złożyć oferty.

Jesteśmy otwarci na innowacyjne rozwiązania, i czekamy na Twoje wiadomości.

POIR 1.1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Nazwa projektu: „Zintegrowany, iskrobezpieczny system sterowania i monitoringu dla szybów klatkowych i skipowych” nr POIR.01.01.01-00-1185/18

Nazwa beneficjenta: MDJ Electronic Sp. z o.o.

Wartość Projektu: 5 630 920,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 985 531,25 PLN

Cel projektu: Przeprowadzenie prac B+R obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Planowane efekty: Innowacyjny system integrujący systemy: sygnalizacja szybowa, załadunek i wyładunek skipów, urządzenia przyszybowe, układ optymalizacji strugi węgla i sterowania zbiornikami odmiarowymi, odwadniania rząpia, monitoring naprężeń w linach nośnych oraz kontroli drgań i przeciążeń naczyń wyciągowych, ważenie skipów i klatek, video-monitoring szybowy i z naczyń wyciągowych. System oparty będzie o nowe sposoby komunikacji w warunkach kopalni, ze szczególnym naciskiem na transmisję bezprzewodową oraz opracowanie nowej metody zasilania elementów systemów i zarządzania energią.

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Teresa Rut

Projekt „Zintegrowany, iskrobezpieczny system sterowania i monitoringu dla szybów klatkowych i skipowych” nr POIR.01.01.01-00-1185/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR 1.1.1, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Przydatne linki
Fundusze Europejskie 
Inteligentny Rozwój 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

ZAPYTANIA OFERTOWE Placeholder image

POIR 3.3.3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Poddziałanie 3.3.3: " Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND
poprzez wdrożenie nowych usług"

MDJ Electronic Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Promocja produktu MDJ Electronic Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia rozpoznawalności i znaczenia marki”.


Celem projektu jest:

Kompleksowe promowanie w okresie 2017-2019 systemów sterowania dla kopalń marki MDJ na rynku międzynarodowym, głównie indyjskim, irańskim, kazachskim, rosyjskim, tureckim.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.03.03-24-0075/17

Wartość Projektu: 1 186 950,00 PLN

Wartość dofinansowania: 723 750,00 PLN

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Teresa Rut, nr kontaktowy 32 326 00 40

Przydatne linki:
- Unia Europejska
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
- Ministerstwo Rozwoju
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Placeholder image

POIR 3.3.3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Os priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

MDJ Electronic Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Promocja produktu MDJ Electronic Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia rozpoznawalności i znaczenia marki”.

CELEM PROJEKTU JEST:
Kompleksowe promowanie systemów sterowania dla kopalń marki MDJ na rynku międzynarodowym, głównie indyjskim oraz kazachskim.

W rezultacie realizacji tego kompleksowego przedsięwzięcia przewiduje się umocnienie rozpoznawalności marki produktów MDJ na rynkach zagranicznych, a w konsekwencji wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na tych rynkach.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.03.03-24-0044/18

Wartość Projektu: 165 700,00 PLN

Wartość dofinansowania: 124 275,00 PLN

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Teresa Rut, nr kontaktowy 32 326 00 40

Przydatne linki:
- Unia Europejska
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
- Ministerstwo Rozwoju
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Placeholder image

POIR 3.3.3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Os priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

MDJ Electronic Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Promocja marki i rozwój działalności eksportowej MDJ Electronic Sp. z o.o. poprzez udział w programie promocji branży maszyny i urządzenia”.

CELEM PROJEKTU JEST:
Kompleksowe promowanie innowacyjnego, iskrobezpiecznego systemu sterowania dla wyciągów szybowych i pochylni górniczych o zredukowanej materiałochłonności marki MDJ na rynku międzynarodowym.

W rezultacie realizacji tego kompleksowego przedsięwzięcia przewiduje się umocnienie rozpoznawalności marki produktów MDJ na rynkach zagranicznych, a w konsekwencji wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na tych rynkach.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.03.03-24-0177/20

Wartość Projektu: 394 900,00 PLN

Wartość dofinansowania:296 175,00 PLN

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Teresa Rut, nr kontaktowy 32 326 00 40

Przydatne linki:
- Unia Europejska
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
- Ministerstwo Rozwoju
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Placeholder image

POIG 1.4

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje


Nazwa projektu: "Innowacyjny, iskrobezpieczny system sterowania
o podwyższonym poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa"

Nazwa beneficjenta: MDJ Electronic Sp. z o.o.

Wartość Projektu: 2 215 850,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 200 680,00 PLN

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Leszek Drewniok

Przydatne linki
- Unia Europejska
- Program Innowacyjna Gospodarka
- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ZAPYTANIA OFERTOWE Placeholder image

RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: "Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o.
poprzez wdrożenie nowych usług"

Nazwa beneficjenta: MDJ Electronic Sp. z o.o.

Wartość Projektu: 455 026,20 PLN

Wartość dofinansowania: 221 964,00 PLN

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Leszek Drewniok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE Placeholder image